Ako postupovať pri poistnej udalosti?
Ako postupovať pri poistnej udalosti?

Ako postupovať pri poistnej udalosti?

14 mája, 2024
0 Comments

Čo robiť pri dopravnej nehode: Praktický návod krok za krokom

Nehody sú nepríjemnou súčasťou našich ciest. Každý z nás sa im chce vyhnúť, no ak sa to predsa len stane, je dôležité vedieť, ako sa v takejto situácii zachovať. Správne kroky môžu výrazne znížiť stres a minimalizovať škody. V tomto článku vám prinášame prehľad toho, čo robiť, keď sa ocitnete v poistnej udalosti.

Čo robiť, ak ste zavinili poistnú udalosť alebo ste poškodený?

Zabezpečte miesto nehody

Najprv zabezpečte miesto nehody, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu:

 • Odstavte vozidlo na bezpečné miesto
 • Zapnite výstražné svetlá
 • Nasaďte si reflexnú vestu
 • Umiestnite varovný trojuholník na dobre viditeľné miesto.
 • Zdržte sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo narušiť riadne vyšetrenie nehody, najmä premiestňovania vozidiel. Ak musíte situáciu zmeniť, vyznačte čo najdetailnejšie pôvodnú situáciu a miesto nehody vyfoťte.

Je potrebné volať Políciu?

Políciu kontaktujte na čísle 158 alebo 112 v prípade, ak:

 • Účastníci nehody sa nevedia dohodnúť na zavinení.
 • Priebeh nehody nie je jasný.
 • Vodič je pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok.
 • Vinník nezastavil vozidlo alebo nepreukázal svoju totožnosť.
 • Došlo k zraneniu alebo úmrtiu.
 • Došlo k poškodeniu majetku tretích osôb alebo štátneho majetku (napr. diaľnice, cesty I. triedy).
 • Vznikla hmotná škoda nad 3 990 €.

TIP: Ak máte havarijné poistenie, zavolajte políciu aj pri nižšej škode. Polícajný zápis môže ovplyvniť vašu bezškodovú bonifikáciu a výšku poistného.

Vždy majte pri sebe v aute Správu o nehode

Každú škodovú udalosť spíšte na samostatné tlačivo, ideálne paličkovým písmom, aby boli čitateľné aj jeho kópie. Od vinníka si vyžiadajte občiansky preukaz, vodičský preukaz a doklad o PZP (zelenú kartu). Z týchto dokumentov si opíšte:

 • Meno, priezvisko a bydlisko vodiča.
 • Typ a evidenčné číslo vozidla.
 • Názov a adresu poisťovne, v ktorej je vinník poistený, a číslo poistnej zmluvy.

Vyplňte Správu o nehode, vrátane nákresu a podpísania všetkými účastníkmi. Vyhotovte fotografie miesta nehody a rozsahu škody. Zapíšte si kontaktné údaje svedkov.

Obhliadka vozidla

Poistnú udalosť musia nahlásiť obaja vodiči. Vinník musí predložiť občiansky preukaz, vodičský preukaz, záznam o nehode, technický preukaz, potvrdenie o technickej a emisnej kontrole. Nehodu môžete nahlásiť telefonicky, osobne alebo prostredníctvom online formulára.

Po nahlásení škodovej udalosti poisťovni sa dohodnete na termíne obhliadky vozidla. Technik nafotí vozidlo a do niekoľkých pracovných dní vypočíta škodu a sumu, ktorú vám poisťovňa poskytne na opravu.

Možnosti preplatenia škody na vozidle

1. Preplatenie škody z PZP – Ak má vinník platné PZP, spísali ste správu o nehode a vinník škodovú udalosť nahlásil vo svojej poisťovni.

2. Preplatenie škody z havarijného poistenia – Ak máte uzatvorené havarijné poistenie. V prípade nejasnosti o vinníkovi, poisťovňa vám poskytne náhradu škody, no budete musieť hradiť spoluúčasť, ak ju máte dohodnutú v zmluve.

3. Preplatenie z garančného fondu SKP – Ak vinník nemá PZP, SKP vám poskytne náhradu škody z garančného fondu a následne si škodu vymáha od nepoisteného vodiča.

4. Preplatenie škody priamo od vinníka.

5. Oprava vozidla z vlastných prostriedkov.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

 • PZP (Povinné zmluvné poistenie) – Je povinné pre každého. V prípade škodovej udalosti poisťovňa vinníka preplatí škodu poškodenému.
 • Havarijné poistenie – Nie je povinné, ale dobrovoľné (príplatkové). V prípade škodovej udalosti, aj keď ste vinníkom, poisťovňa preplatí škodu na vašom vozidle alebo ho opraví do určitej sumy, ktorá závisí na zmluve s poisťovňou.

Želáme Vám bezpečie na cestách a dúfame, že tieto informácie nebudete musieť nikdy využiť. Ale ak sa dostanete do takejto situácie, tento článok vám môže byť nápomocný.

Sme autorizovaný servis pre poisťovne: Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Kooperativa a.s., Komunálna poisťovňa a.s., Uniqa a.s., Generali Poisťovňa a.s. Union poisťovňa.

Poskytujeme telefonické a online hlásenie poistných udalostí.

Náš prijímací technik vykonáva obhliadky vozidiel pre poisťovne – Allianz SP a.s., Generali Poisťovňa a.s. a Union a.s.


Add a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Náš záväzok: Predajca Vás bude kontaktovať do 24h, po doručení vašej žiadosti.
Copyright © 2022. Všetky práva vyhradené